Chi phí xét nghiệm COVID-19 thanh toán BHYT

Bộ Y tế mới đây đã ban hành Công văn 4356/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (COVID-19).

Theo đó, thanh toán xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT là 734 ngàn đồng/mẫu xét nghiệm.

Đối với mẫu bệnh phẩm đơn, tiếp tục áp dụng mức giá là 734 ngàn đồng/mẫu xét nghiệm.

Trường hợp đơn vị lấy mẫu phải gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị khác thực hiện, Bộ Y tế đề xuất tạm tính và đề nghị thanh toán BHYT theo cơ cấu như sau: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm là 117,8 ngàn đồng/ mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm là 616,2 ngản đồng/ mẫu.

Đối với mẫu gộp, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn như sau: Mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm là 100 ngàn đồng/mẫu; mức giá thực hiện xét nghiệm bằng 634 ngàn đồng/mẫu chia cho số lần mẫu gộp.

Trường hợp gộp mẫu nếu phát hiện dương tính, phải tiếp tục thực hiện các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

Đối với đối tượng không thanh toán BHYT, mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (xét nghiệm mẫu đơn) là 734 ngàn đồng/mẫu xét nghiệm.

Chi phí xét nghiệm COVID-19 thanh toán BHYT

Trường hợp gộp mẫu, nếu cấp có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể của dịch vụ nêu trên có định mức kinh tế kỹ thuật thì xác định chi phí lấy mẫu, chi phí xét nghiệm theo định mức; trường hợp không có định mức thì xác định chi phí lấy mẫu và chi phí xét nghiệm tương đương với tỷ lệ cơ cấu chi phí nêu trên.

Trường hợp không có quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời chi phí thực hiện xét nghiệm lấy và bảo quản bệnh phẩm là 100 ngàn đồng/mẫu; thực hiện xét nghiệm là 634 ngàn đồng chia cho số mẫu gộp.

Xem chi tiết: Công văn 4356/BYT-KHTC
Việt Anh