​Xây dựng, nâng cấp H.Long Thành trở thành đô thị loại III vào năm 2030

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, UBND H.Long Thành và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo hồ sơ phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự buổi làm việc còn có các Phó chủ tịch UBND tỉnh: Thái Bảo, Võ Tấn Đức, Võ Văn Phi, Nguyễn Thị Hoàng.

Theo nhiệm vụ quy hoạch được điều chỉnh, vùng H.Long Thành sẽ được xây dựng thành vùng phát triển kinh tế động lực của vùng tỉnh Đồng Nai, thuộc vùng đô thị trung tâm, là cực Đông của TP.HCM. Mục tiêu được đưa ra là tập trung xây dựng, nâng cấp toàn H.Long Thành lên đô thị loại IV vào năm 2025 và sẽ trở thành đô thị loại III vào năm 2030.

Các đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II phải do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận; các đô thị loại III và loại IV do Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận; đô thị loại V do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận

Đô thị loại III phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

– Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, vùng liên tỉnh; Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.
– Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 100.000 người trở lên; khu vực nội thành, nội thị đạt từ 50.000 người trở lên.
– Mật độ dân số toàn đô thị đạt từ 1.400 người/km2 trở lên; khu vực nội thành, nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị đạt từ 7.000 người/km2 trở lên.
– Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 60% trở lên; khu vực nội thành, nội thị đạt từ 75% trở lên.
– Trình độ phát triển, cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt các tiêu chuẩn quy định.

Đô thị loại III có thể là một thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh (hoặc một thị trấn và khu vực phụ cận nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn).

Điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Long Thành trở thành đô thị loại III vào năm 2030

Đối với định hướng không gian phát triển, vùng H.Long Thành sẽ được phân thành 5 phân vùng phát triển xác định bởi địa giới hành chính, các tuyến giao thông chính và địa hình tự nhiên. Về diện tích vùng H.Long Thành có diện tích 430 km2; quy mô dân số dự báo đến năm 2030 đạt từ 370-380 ngàn người, đến năm 2040, đạt từ 480-500 ngàn người.

Ông Nguyễn Phong An, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng H.Long Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2016. Quá trình triển khai lập đồ án, thực hiện ý kiến của UBND tỉnh về việc nghiên cứu đề xuất khung giao thông chính xung quanh Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và định hướng phát triển các khu chức năng xung quanh sân bay trong đồ án. Do đó, đồ án quy hoạch đến cuối năm 2019 mới thực hiện hoàn thành trình phê duyệt và được Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh thông qua vào tháng 3-2020.

Tháng 7-2020, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp và đất ở tại đô thị. Trong đó có bổ sung 2 KCN Long Đức 3 và Bàu Cạn- Tân Hiệp với diện tích gần 3 ngàn ha.

Do nội dung điều chỉnh, cập nhật mới làm thay đổi dự báo phát triển đất đai và mô hình phát triển vùng dẫn đến việc phải rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng cho phù hợp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung hoàn thành sớm đồ án quy hoạch vùng H.Long Thành đảm bảo chất lượng. Sở Xây dựng sớm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng H.Long Thành trong đó phải định hướng lấy đô thị Long Thành là trung tâm trong tổng thể quy hoạch các vùng huyện lân cận.

UBND H.Long Thành có kế hoạch để thực hiện quy hoạch chung vùng H.Long Thành. Từ quy hoạch chung, địa phương phải sớm triển khai công tác đấu thầu lập quy hoạch 5 phân khu theo định hướng phát triển của 5 phân vùng đã được xác định trong nhiệm vụ quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ.

Phan Anh